WYDAWNICTWO Bez%20tytu%C5%82u_2.png-70%  

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 508 768 309
Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności prosimy o wypełnienie z kurierem protokołu rozbieżności i przesłanie go drogą mailową.
W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sprzedaz@skladnicaksiegarska.pl lub telefonicznie: +48 508 768 309. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.
Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną.

REKLAMACJA

1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
6. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

Zwrot produktów
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania. Jeżeli Klient zmniejszy wartość produktu niewłaściwie go sprawdzając, mamy prawo ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami.


Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:
Przyślij nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy Załącznik nr 2 drogą mailową na adres sprzedaz@skladnicaksiegarska.pl lub poczta tradycyjną na adres skladnicaksiegarska.pl, Al. 1-maja 9, 87-630 Skępe. 
Drogą mailową czy też telefoniczną otrzymacie Państwo potwierdzenie odstąpienia od umowy.
Odeślij zakupiony produkt na adres skladnicaksiegarska.pl Al. 1 maja 9, 87-630 Skępe.
Zwracany produkt należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie według Załącznik nr 2 w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu.
Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony, przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.