Opinie o Nas

   VISUAL BASIC 2005 OD PODSTAW Thearon Willis, Bryan Newsome

   Helion

   9788324603664

   16,5 x 24,5 cm

   862

   twarda

   29,70 zł
   99,00 zł
   -70%
   Wysyłamy w 24 godzin
   Ostatnie sztuki w magazynie
   POŚPIESZ SIĘ OSTATNI EGZ.
   Ilość :

   Rozpocznij przygodę z programowaniem w Visual Basicu

   • Poznaj podstawy języka Visual Basic
   • Napisz aplikacje dla systemu Windows i urządzeń przenośnych
   • Stwórz usługi sieciowe i aplikacje WWW

   Visual Basic jest jednym z najpopularniejszych języków prog...

   redeem
   Kupując ten produkt możesz zebrać 2 punktów lojalnościowych . Twój koszyk będzie zawierał 2 punktów Punkty możesz wymienić na kod rabatowy 0,40 zł .


   Ocena(0)
   • Polityka bezpieczeństwa
   • Dostawa
   • Zasady zwrotu
   Rozpocznij przygodę z programowaniem w Visual Basicu
   • Poznaj podstawy języka Visual Basic
   • Napisz aplikacje dla systemu Windows i urządzeń przenośnych
   • Stwórz usługi sieciowe i aplikacje WWW

   Visual Basic jest jednym z najpopularniejszych języków programowania, stosunkowo łatwym do opanowania i bardzo uniwersalnym. Za jego pomocą można tworzyć aplikacje dla systemu Windows, aplikacje sieciowe i programy dla urządzeń mobilnych. Integracja Visual Basica z oferowanymi przez platformę .NET klasami bazowymi otworzyła przed programistami nowe możliwości. Obecnie jest to w pełni obiektowy język programowania umożliwiający wykorzystanie ogromnego potencjału tkwiącego w nowoczesnych platformach programistycznych.

   Dzięki książce "Visual Basic 2005. Od podstaw" poznasz wszystkie zagadnienia niezbędne do tworzenia własnych aplikacji w tym języku. Dowiesz się, na czym polega programowanie obiektowe, jakie są główne elementy języka Visual Basic i jak stosować je w praktyce. Nauczysz się tworzyć okna dialogowe, menu i formularze, łączyć aplikacje z bazami danych, budować aplikacje WWW i usługi sieciowe. Poznasz wszystkie zastosowania Visual Basica.

   • Instalacja Visual Basica 2005
   • Podstawowe elementy i struktury języka
   • Tworzenie okien dialogowych i formularzy
   • Wyszukiwanie i usuwanie błędów
   • Zasady programowania obiektowego
   • Tworzenie własnych kontrolek
   • Dostęp do baz danych za pomocą ADO.NET
   • Aplikacje WWW
   • Korzystanie z plików XML
   Zostań profesjonalnym programistą Visual Basic.

   O autorach (17)
   Wprowadzenie (19)

   • Dla kogo przeznaczona jest ta książka? (19)
   • Jaki materiał obejmuje ta książka? (20)
   • Co jest potrzebne do pisania programów w języku Visual Basic 2005? (21)
   • Stosowane konwencje (21)
   • Pomoc techniczna (22)
    • Gdzie można znaleźć kod przykładów? (22)

   Rozdział 1. Wprowadzenie do języka Visual Basic 2005 (23)

   • Programowanie dla systemu Windows i dla systemu DOS (24)
   • Instalacja Visual Basic 2005 (26)
   • Środowisko programistyczne Visual Basic 2005 (29)
    • Ustawianie profilu (30)
    • Menu (30)
    • Paski narzędzi (32)
   • Tworzenie prostej aplikacji (33)
    • Okna środowiska Visual Studio 2005 (34)
    • Okno narzędzi (37)
    • Zmodyfikowana notacja węgierska (40)
    • Edytor kodu (41)
   • Używanie systemu pomocy (45)
   • Podsumowanie (46)
   • Ćwiczenie (47)
    • Ćwiczenie 1. (47)

   Rozdział 2. Platforma .NET (49)

   • Microsoft i Windows (49)
    • MSN 1.0 (50)
    • Wizja .NET (51)
    • Czy nie przypomina to Javy? (52)
    • Co dalej? (53)
   • Pisanie oprogramowania dla systemu Windows (53)
    • Klasy platformy .NET (55)
    • Wykonywanie kodu (56)
   • Wspólne środowisko uruchomieniowe (57)
    • Ładowanie i wykonywanie kodu (58)
    • Izolacja aplikacji (58)
    • Bezpieczeństwo (59)
    • Współdziałanie (59)
    • Obsługa wyjątków (60)
   • Wspólny system typów i specyfikacja wspólnego języka (60)
   • Podsumowanie (61)

   Rozdział 3. Pisanie programów (63)

   • Informacje i dane (63)
    • Algorytmy (64)
    • Czym jest język programowania? (65)
   • Zmienne (66)
    • Używanie zmiennych (66)
   • Komentarze i odstępy (69)
    • Komentarze (69)
    • Odstępy (71)
   • Typy danych (71)
    • Używanie liczb (71)
    • Używanie ciągów znaków (79)
    • Używanie dat (88)
    • Zmienne logiczne (94)
   • Przechowywanie zmiennych (95)
    • System dwójkowy (95)
    • Bity i bajty (96)
    • Reprezentowanie wartości (96)
    • Przekształcanie wartości (98)
   • Metody (100)
    • Dlaczego warto używać metod? (100)
    • Tworzenie metod (105)
    • Nazwy metod (107)
    • Zasięg (108)
   • Podsumowanie (110)
   • Ćwiczenia (111)
    • Ćwiczenie 1. (111)
    • Ćwiczenie 2. (111)

   Rozdział 4. Sterowanie przebiegiem programu (113)

   • Podejmowanie decyzji (113)
   • Instrukcja If (114)
    • Instrukcja Else (116)
    • Obsługa wielu alternatyw za pomocą instrukcji ElseIf (117)
    • Zagnieżdżone instrukcje If (118)
    • Jednowierszowe instrukcje If (118)
    • Operatory porównania (118)
    • Porównywanie ciągów znaków (128)
   • Wyrażenie Select Case (129)
    • Używanie wyrażenia Select Case (130)
    • Używanie wyrażenia Select Case bez uwzględniania wielkości liter (133)
    • Warunki z wieloma wartościami (136)
    • Wyrażenie Case Else (137)
    • Używanie różnych typów danych w wyrażeniach Select Case (138)
   • Pętle (138)
    • Pętle For ... Next (138)
    • Pętla For Each ... Next (143)
    • Pętle Do ... Loop (144)
    • Pętle zagnieżdżone (149)
    • Wczesne wychodzenie z pętli (150)
    • Pętle nieskończone (153)
   • Podsumowanie (154)
   • Ćwiczenia (154)
    • Ćwiczenie 1. (154)
    • Ćwiczenie 2. (155)

   Rozdział 5. Struktury danych (157)

   • Wprowadzenie do korzystania z tablic (157)
    • Definiowanie i używanie tablic (158)
    • Używanie pętli For Each ... Next (160)
    • Przekazywanie tablic jako parametrów (162)
    • Sortowanie tablic (164)
    • Przechodzenie w odwrotnym kierunku (165)
    • Inicjowanie tablicy (167)
   • Wyliczenia (168)
    • Używanie wyliczeń (168)
    • Określanie stanu (172)
    • Ustawianie niepoprawnych wartości (174)
   • Stałe (174)
    • Używanie stałych (175)
    • Stałe różnych typów (177)
   • Struktury (177)
    • Tworzenie struktur (177)
    • Dodawanie właściwości do struktur (180)
   • Tablice ArrayList (181)
    • Używanie klasy ArrayList (181)
    • Usuwanie elementów z listy ArrayList (185)
    • Wyświetlanie elementów tablic ArrayList (188)
   • Używanie kolekcji (188)
    • Tworzenie kolekcji CustomerCollection (190)
    • Dodawanie właściwości Item (191)
   • Wyszukiwanie elementów za pomocą kolekcji Hashtable (193)
    • Używanie kolekcji Hashtable (193)
    • Usuwanie elementów - metody Remove, RemoveAt i Clear (196)
    • Wrażliwość na wielkość znaków (199)
   • Zaawansowane techniki manipulacji tablicami (200)
    • Tablice dynamiczne (200)
    • Słowo kluczowe Preserve (202)
   • Podsumowanie (203)
   • Ćwiczenia (204)
    • Ćwiczenie 1. (204)
    • Ćwiczenie 2. (204)

   Rozdział 6. Tworzenie aplikacji dla systemu Windows (205)

   • Reagowanie na zdarzenia (206)
    • Ustawianie zdarzeń przycisku (206)
   • Tworzenie prostych aplikacji (210)
    • Tworzenie formularza (210)
    • Zliczanie liter (212)
    • Zliczanie słów (214)
    • Kod przycisku Pokaż wynik (217)
   • Bardziej złożone aplikacje (218)
    • Aplikacja do edycji tekstu (218)
    • Tworzenie paska narzędzi (219)
    • Tworzenie paska stanu (222)
    • Tworzenie pola edycji (224)
    • Usuwanie zawartości pola edycji (224)
    • Obsługa działania przycisków paska narzędzi (226)
    • Aktywne kontrolki (230)
   • Używanie wielu formularzy (231)
    • Okno z informacjami o programie (232)
   • Podsumowanie (235)
   • Ćwiczenia (236)
    • Ćwiczenie 1. (236)
    • Ćwiczenie 2. (236)

   Rozdział 7. Okna dialogowe (237)

   • Okno komunikatu (237)
    • Ikony okna komunikatu (238)
    • Przyciski okna komunikatu (238)
    • Ustawianie przycisku domyślnego (239)
    • Inne opcje (240)
    • Składnia metody Show (240)
    • Przykładowe okna komunikatu (242)
   • Kontrolki do obsługi plików (245)
    • Kontrolka OpenFileDialog (246)
    • Właściwości kontrolki OpenFileDialog (247)
    • Metody kontrolki OpenFileDialog (248)
    • Używanie kontrolki OpenFileDialog (248)
   • Kontrolka SaveFileDialog (252)
    • Właściwości kontrolki SaveFileDialog (253)
    • Metody kontrolki SaveFileDialog (254)
    • Używanie kontrolki SaveFileDialog (254)
   • Kontrolka FontDialog (258)
    • Właściwości kontrolki FontDialog (258)
    • Metody kontrolki FontDialog (258)
    • Używanie kontrolki FontDialog (259)
   • Kontrolka ColorDialog (261)
    • Właściwości kontrolki ColorDialog (262)
    • Używanie kontrolki ColorDialog (263)
   • Kontrolka PrintDialog (265)
    • Właściwości kontrolki PrintDialog (265)
    • Używanie kontrolki PrintDialog (266)
    • Klasa PrintDocument (266)
    • Drukowanie dokumentu (266)
   • Kontrolka FolderBrowserDialog (273)
    • Właściwości kontrolki FolderBrowserDialog (273)
    • Używanie kontrolki FolderBrowserDialog (274)
   • Podsumowanie (277)
   • Ćwiczenia (278)
    • Ćwiczenie 1. (278)
    • Ćwiczenie 2. (278)

   Rozdział 8. Tworzenie menu (279)

   • Właściwości menu (279)
    • Rysunki (280)
    • Klawisze dostępu (280)
    • Klawisze skrótu (280)
    • Znacznik wyboru (280)
    • Okno właściwości (280)
   • Tworzenie menu (282)
    • Projektowanie menu (282)
    • Dodawanie pasków narzędzi i kontrolek (285)
    • Kod obsługujący menu (286)
    • Dodawanie kodu obsługującego menu Widok oraz paski narzędzi (292)
    • Testowanie kodu (293)
   • Menu kontekstowe (295)
    • Tworzenie menu kontekstowego (296)
    • Włączanie i wyłączanie opcji menu oraz przycisków paska narzędzi (299)
   • Podsumowanie (303)
   • Ćwiczenie (304)
    • Ćwiczenie 1. (304)

   Rozdział 9. Debugowanie i obsługa błędów (305)

   • Główne rodzaje błędów (306)
    • Błędy składni (306)
    • Błędy wykonania (309)
    • Błędy logiczne (309)
   • Debugowanie (311)
    • Tworzenie przykładowego programu (311)
    • Ustawianie punktów przerwania (327)
    • Debugowanie za pomocą okna Watch (334)
    • Używanie okna Locals (337)
   • Obsługa błędów (338)
    • Używanie ustrukturalizowanej obsługi błędów (340)
   • Podsumowanie (341)
   • Ćwiczenia (342)
    • Ćwiczenie 1. (342)
    • Ćwiczenie 2. (342)

   Rozdział 10. Tworzenie obiektów (343)

   • Wprowadzenie do podejścia obiektowego (343)
    • Hermetyzacja (345)
    • Metody i właściwości (345)
    • Zdarzenia (346)
    • Widoczność (346)
    • Czym jest klasa? (347)
   • Tworzenie klas (348)
   • Powtórne wykorzystanie kodu (349)
   • Projektowanie klasy (350)
    • Stan (351)
    • Działanie (351)
    • Zapisywanie stanu (352)
    • Prawdziwe właściwości (355)
    • Właściwości do odczytu i zapisu (358)
    • Metoda IsMoving (361)
   • Konstruktory (363)
    • Tworzenie konstruktora (363)
   • Dziedziczenie (365)
    • Dodawanie nowych metod i właściwości (367)
    • Dodawanie metody GetPowerToWeightRatio (369)
    • Zmiana ustawień domyślnych (370)
    • Polimorfizm - trudne słowo, łatwe pojęcie (373)
    • Przesłanianie innych metod (374)
    • Dziedziczenie po klasie Object (376)
   • Obiekty i struktury (376)
   • Klasy platformy .NET (377)
    • Przestrzenie nazw (377)
    • Instrukcja Imports (379)
    • Tworzenie własnych przestrzeni nazw (380)
    • Dziedziczenie na platformie .NET (382)
   • Podsumowanie (383)
   • Ćwiczenia (383)
    • Ćwiczenie 1. (383)
    • Ćwiczenie 2. (383)

   Rozdział 11. Zaawansowane techniki programowania obiektowego (385)

   • Tworzenie przeglądarki ulubionych stron internetowych (385)
    • Skróty internetowe i adresy ulubionych stron (386)
    • Używanie klas (388)
    • Przeglądanie skrótów do ulubionych stron (394)
    • Otwieranie stron (401)
   • Alternatywna przeglądarka ulubionych (403)
    • Dostęp do ulubionych stron za pomocą zasobnika (404)
    • Wyświetlanie listy ulubionych stron (407)
   • Używanie współdzielonych właściwości i metod (410)
    • Używanie procedur współdzielonych (411)
    • Używanie metod współdzielonych (415)
   • Programowanie obiektowe i zarządzanie pamięcią (417)
    • Przywracanie pamięci (418)
    • Zwalnianie zasobów (419)
    • Defragmentacja i kompaktowanie (420)
   • Podsumowanie (420)
   • Ćwiczenie (422)
    • Ćwiczenie 1. (422)

   Rozdział 12. Tworzenie bibliotek klas (423)

   • Biblioteki klas (424)
    • Tworzenie biblioteki klas (424)
    • Tworzenie biblioteki klas dla projektu Favorites Viewer (426)
    • Aplikacje wielowarstwowe (429)
   • Używanie silnych nazw (430)
    • Podpisywanie podzespołów (431)
    • Wersje podzespołu (433)
   • Rejestrowanie podzespołów (434)
    • Narzędzie Gacutil (434)
    • Dlaczego utworzonego podzespołu nie widać w oknie dialogowym References? (435)
   • Projektowanie bibliotek klas (435)
   • Używanie gotowych bibliotek klas (438)
    • Używanie pliku InternetFavorites.dll (438)
   • Podglądanie klas za pomocą przeglądarki obiektów (439)
   • Podsumowanie (440)
   • Ćwiczenie (440)
    • Ćwiczenie 1. (440)

   Rozdział 13. Tworzenie własnych kontrolek (441)

   • Kontrolki formularzy Windows (442)
    • Tworzenie i testowanie kontrolek użytkownika (442)
   • Udostępnianie właściwości kontrolek użytkownika (446)
    • Dodawanie właściwości (446)
    • Udostępnianie metod kontrolki użytkownika (448)
    • Udostępnianie zdarzeń kontrolki użytkownika (449)
   • Etap projektowania a czas wykonywania programu (453)
   • Tworzenie biblioteki formularzy (456)
    • Tworzenie biblioteki z formularzem logowania (456)
    • Testowanie biblioteki FormsLibrary (463)
    • Podłączanie zdarzeń (465)
   • Podsumowanie (468)
   • Ćwiczenie (469)
    • Ćwiczenie 1. (469)

   Rozdział 14. Programowanie grafiki (471)

   • Tworzenie prostego programu Paint (471)
    • Tworzenie projektu z kontrolkami użytkownika (472)
    • Jak działają programy graficzne? (472)
    • Klasa GraphicsItem (474)
    • Ekran i współrzędne klienckie (477)
    • Oczekiwanie na działanie myszy i rysowanie obiektów GraphicsCircle (477)
    • Wywoływanie metody Invalidate (483)
    • Optymalizacja rysowania (484)
    • Wybór kolorów (485)
    • Reagowanie na kliknięcia (491)
   • Obsługa dwóch kolorów (494)
    • Informowanie o wybranych przyciskach (496)
    • Używanie złożonych kolorów (502)
    • Używanie różnych narzędzi (506)
    • Implementacja rysowania pustych kół (506)
   • Rysunki (511)
    • Wyświetlanie rysunków (512)
    • Skalowanie rysunków (513)
    • Zachowywanie proporcji (516)
   • Inne metody klasy Graphics (518)
   • Podsumowanie (519)

   Rozdział 15. Dostęp do baz danych (521)

   • Czym są bazy danych? (522)
    • Obiekty bazodanowe Microsoft Access (522)
    • Tabele (522)
    • Kwerendy (522)
   • Instrukcja SELECT języka SQL (523)
   • Kwerendy w bazie danych Access (525)
    • Tworzenie kwerendy (525)
   • Komponenty dostępu do danych (529)
    • DataSet (529)
    • DataGridView (530)
    • BindingSource (530)
    • BindingNavigator (530)
    • TableAdapter (531)
   • Wiązanie danych (531)
   • Podsumowanie (538)
   • Ćwiczenia (538)
    • Ćwiczenie 1. (538)
    • Ćwiczenie 2. (538)

   Rozdział 16. Programowanie baz danych przy użyciu SQL Server i ADO.NET (539)

   • ADO.NET (540)
    • Przestrzenie nazw ADO.NET (540)
    • Klasa SqlConnection (541)
    • Klasa SqlCommand (543)
    • Klasa SqlDataAdapter (546)
    • Klasa DataSet (550)
    • Klasa DataView (551)
   • Klasy ADO.NET w praktyce (554)
    • Przykład zastosowania obiektu DataSet (554)
   • Wiązanie danych (563)
    • Obiekty BindingContext i CurrencyManager (563)
    • Wiązanie kontrolek (564)
   • Podsumowanie (594)
   • Ćwiczenia (595)
    • Ćwiczenie 1. (595)
    • Ćwiczenie 2. (595)

   Rozdział 17. Formularze WWW (597)

   • Architektura typu uproszczony klient (598)
   • Formularze WWW a formularze Windows (599)
    • Zalety formularzy Windows (599)
    • Zalety formularzy WWW (600)
   • Aplikacje sieciowe - podstawowe elementy (601)
    • Serwery WWW (601)
    • Przeglądarki (601)
    • Hipertekstowy język znaczników (601)
    • Języki VBScript i JavaScript (602)
    • Kaskadowe arkusze stylów (CSS) (602)
   • Technologia Active Server Pages (602)
    • Zalety (603)
    • Specjalne pliki witryn internetowych (603)
    • Tworzenie aplikacji (604)
    • Kontrolki - okno narzędzi (604)
   • Tworzenie aplikacji sieciowych (605)
    • Tworzenie formularzy WWW oraz przetwarzanie po stronie klienta i po stronie serwera (605)
    • Przekazywanie danych i sprawdzanie ich poprawności (610)
    • Projektowanie wyglądu i stylu witryny (615)
    • Używanie kontrolki GridView do tworzenia formularzy WWW sterowanych danymi (625)
    • Określanie lokalizacji witryn internetowych przy użyciu środowiska Visual Studio 2005 (631)
   • Podsumowanie (632)
   • Ćwiczenie (634)
    • Ćwiczenie 1. (634)

   Rozdział 18. Uwierzytelnianie przy użyciu formularzy (635)

   • Uwierzytelnianie na witrynach internetowych (635)
    • Uwierzytelnianie systemu Windows (636)
    • Uwierzytelnianie przy użyciu formularzy (636)
    • Narzędzie do zarządzania witryną internetową (WAT) (636)
    • Kontrolki służące do logowania (645)
   • Podsumowanie (658)
   • Ćwiczenia (658)
    • Ćwiczenie 1. (658)
    • Ćwiczenie 2. (659)

   Rozdział 19. Visual Basic 2005 i XML (661)

   • Wprowadzenie do XML (661)
    • Jak wygląda język XML? (663)
    • XML dla początkujących (665)
   • Książka adresowa (665)
    • Tworzenie projektu (665)
    • Klasa SerializableData (666)
    • Wczytywanie plików XML (672)
    • Modyfikowanie danych (675)
    • Wysyłanie poczty elektronicznej (676)
    • Tworzenie listy adresów (677)
    • Pomijanie wybranych składowych (682)
    • Wczytywanie danych adresowych (684)
    • Dodawanie nowych wpisów (685)
    • Poruszanie się po danych (687)
    • Usuwanie adresów (688)
   • Integracja z książką adresową (691)
    • Zasady integracji (691)
    • Wczytywanie książki adresowej w innej aplikacji (693)
   • Podsumowanie (698)
   • Ćwiczenia (698)
    • Ćwiczenie 1. (698)
    • Ćwiczenie 2. (699)

   Rozdział 20. Usługi WWW i technologia Remoting (701)

   • Czym są usługi WWW? (701)
    • Jak działają usługi WWW? (702)
    • SOAP (703)
   • Tworzenie usług WWW (704)
    • Przykładowa usługa WWW (705)
    • Dodawanie nowych metod (708)
   • Serwer rysunków (710)
    • Tworzenie projektu (710)
    • Zwracanie tablic (712)
    • Zwracanie złożonych informacji (716)
   • Klient usługi PictureService (720)
    • Język WSDL (721)
    • Tworzenie aplikacji klienckiej (721)
    • Dodawanie referencji sieciowych (722)
    • Wyświetlanie listy katalogów (724)
    • Wyświetlanie listy plików i wybór rysunków (727)
   • Technologia Remoting (731)
   • Podsumowanie (738)
   • Ćwiczenia (739)
    • Ćwiczenie 1. (739)
    • Ćwiczenie 2. (739)

   Rozdział 21. Wdrażanie aplikacji (741)

   • Czym jest wdrażanie? (742)
    • Wdrażanie typu ClickOnce (742)
    • Wdrażanie typu XCOPY (747)
   • Tworzenie aplikacji instalacyjnych przy użyciu Visual Studio 2005 (748)
    • Tworzenie programu instalacyjnego (748)
   • Edytor interfejsu użytkownika (752)
   • Wdrażanie innych rozwiązań (755)
    • Podzespoły prywatne (755)
    • Podzespoły współdzielone (756)
    • Wdrażanie aplikacji dla komputerów stacjonarnych (757)
    • Wdrażanie aplikacji sieciowych (757)
    • Wdrażanie usług WWW (757)
    • Przydatne narzędzia (757)
   • Podsumowanie (758)
   • Ćwiczenia (759)
    • Ćwiczenie 1. (759)
    • Ćwiczenie 2. (759)

   Rozdział 22. Tworzenie aplikacji dla urządzeń przenośnych (761)

   • Środowisko (761)
    • Wspólne środowisko uruchomieniowe (762)
    • Program ActiveSync (762)
    • Wspólne typy platformy .NET Compact (763)
    • Klasy platformy Compact (764)
   • Tworzenie gry dla systemu Pocket PC (766)
   • Podsumowanie (778)
   • Ćwiczenie (779)
    • Ćwiczenie 1. (779)

   Dodatek A Co dalej? (781)

   • Zasoby internetowe (782)
    • P2P.Wrox.com (782)
    • Zasoby Microsoftu (782)
    • Inne zasoby (783)
   • Zasoby dostępne bez połączenia (książki) (784)
    • Professional VB .NET, 2nd Edition (784)
    • ASP.NET 2.0 Beta Preview (784)

   Dodatek B Schemat MSF (787)

   • Cykl tworzenia oprogramowania (788)
   • Schemat MSF (788)
    • Tworzenie wizji (789)
    • Etap planowania (790)
    • Etap pisania kodu (791)
    • Etap testowania (791)
    • Etap wdrażania (792)
   • Zarządzanie kosztami i korzyściami (792)
   • Określanie kryteriów sukcesu projektu przy użyciu schematu MSF (794)
   • Podsumowanie (794)

   Dodatek C Wprowadzenie do zabezpieczeń (795)

   • Zabezpieczenia oparte na uprawnieniach kodu (CAS) (796)
    • Uprawnienia (797)
    • Zasady zabezpieczeń (798)
    • Dowód (798)
   • Warstwa SSL (798)
   • Szukanie informacji (799)
   • Podsumowanie (800)

   Dodatek D Rozwiązania (801)
   Skorowidz (827)

   Producent
   Helion
   EAN
   9788324603664
   Autor
   Format/Rozmiar
   16,5 x 24,5 cm
   Ilość stron
   862
   Oprawa
   twarda

   Brak recenzji użytkowników.

   Napisz recenzję
   VISUAL BASIC 2005 OD PODSTAW Thearon Willis, Bryan Newsome

   Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

   20 innych produktów w tej samej kategorii:

   VISUAL BASIC 2005 OD PODSTAW Thearon Willis, Bryan Newsome

   29,70 zł
   99,00 zł
   -70%
   Wysyłamy w 24 godzin

   Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

   Akceptuj Więcej informacji Odrzuć